Bilder från uppvisningen i Riddarparken i ABF:s regi
den 10 september 2006.