Bilder från avslutningsdansen på Ängsjö
den 23 maj 2007.