Bilder från uppvisningen på midvinterstämman i Kallhäll 2012.