Bilder från uppvisningen i Riddarparken den 10 augusti 2006.